News

Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chişinău” oferă în locaţiune încăperi cu suprafaţă de 930,4  m.p. de pe str. Mitropolit Petru Movilă 35 m.Chişinău, în calitate de depozit, cu suma estimativă 1312245,70 fără TVA, 1574694,84 lei inclusiv TVA. Ofertele se depun  la adresa ȋntreprinderii pe adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, m.Chișinău, adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel. de contact: 0-22-24-04-16.


Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” desfășoară concursul de oferte privind achiziţionarea serviciilor de pază fizică a obiectivelor și valorilor materiale.

 Paza fizică urmează a fi organizată ȋn felul următor:

  1. Postul 1 de pe str. Mitropolit Petru Movilă, 35, mun. Chișinău, cu regim de non-stop 24 ore pe zi, inclusiv zilele de repaos săptămânal și zilele sărbătore de odihnă;
  2. Postul 2 de pe str.Toma Ciorbă, 32, mun.Chișinău, cu regim de 8 ore pe zi, 5 zile lucrătoare.

Preţurile propuse nu trebuie să conţină TVA.

Ofertanţii (instituţiile/ȋntreprinderile de stat) autorizaţi ȋn domeniul prestării serviciilor de pază fizică depun cererile de ofertă pe suport de hârtie ȋn plic sigilat ȋn adresa Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”: str. Mitropolit Petru Movilă, 35, mun. Chișinău, iar ȋn caz de imposibilitate - ȋn mod electronic ȋn formar “pdf” pe adresa de email: “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.”  până la data de 17 octombrie 2023, ora 10:00.


Aniversarea Combinatului Poligrafic din Chișinău1

La Mulți Ani Combinatul Poligrafic din Chisinău!
La acest popas aniversar de toamnă aurie, cu miros de gutui și crizanteme
adresez un sincer –
“Mulțumesc” tuturor veteranilor care au stat la baza constituirii și dezvoltării
întreprinderii,
“Mulțumesc” tinerei generații care a preluat ștafeta și continuă să înscrie
rezultate frumoase în activitatea zi de zi,
“Mulțumesc” tuturor partenerilor și clienților noștri pentru încredere și susținere!
Să avem parte de încă multe toamne aniversare și performanțe ale Combinatului Poligrafic din Chișinău!

Victoria BAXANEAN, Administrator interimar


CONTACTS
Sales and Marketing Department
022 24 30 92
ADDRESS
Chisinau, 35, Petru Movilă Street
MD-2004, Republic of Moldova
WORK SCHEDULE
08:15 - 16:45
© 2024 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.