News

Procurarea serviciilor de configurare a programului „1C:Contabilitate ”

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” anunță desfășurarea unui concurs de procurare a serviciilor de configurare a programului „1C:Contabilitate ”

Locul depunderii ofertei: mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 35 (anticamera)

 

Data limită: 21.09.2021, ora 12:00

 

Clarificări pe marginea cerințelor procedurale: 0-22-240-416

 

Câștigătorul va fi selectat conform criteriului: oferta cea mai avantajoasă

 

Pentru prezentul concurs, operatorii economici licențiați în domeniu vor prezenta oferta în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoare de însoțire depusă până la data și ora limită de depunere a ofertei. Ofertantul va anexa documentația, care se consideră oportună pentru definire mai exactă a serviciilor prestate.


Anunț

Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” achiziţionează cerneală neagră de ulei pentru imprimat “Hi Res Oil Black ink” ȋn cantitate de 1 (un) litru.


Anunț

Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” achiziţionează următoarele materiale poligrafice:


CONTACTS
Sales and Marketing Department
022 24 30 92
ADDRESS
MD-2055, 35 Petru Movilă Street
Chisinau, Moldova
WORK SCHEDULE
08:15 - 16:45
© 2021 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.