News

Locaţiunea încăperilor

Locaţiunea încăperilor

Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chişinău” oferă în locaţiune încăperile neutilizate​ cu suprafaţă de 992,3 mp amplasate pe str. P.Movilă 35 mun.Chişinău. 

Ofertele se depun pe adresa ȋntreprinderii indicată mai sus până la data de 19.06.2020 orele 12:00.

Informaţia suplimentară la telefont: tel. 0-22-24-04-16, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTACTS
Sales and Marketing Department
022 24 30 92
ADDRESS
Chisinau, 35, Petru Movilă Street
MD-2004, Republic of Moldova
WORK SCHEDULE
08:15 - 16:45
© 2021 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.