News

Anunț

Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” achiziţionează următoarele materiale poligrafice:

  1. “Baladec”, format 1060 mm lăţimea ruloului, ȋn cantitate de 60 rulouri;
  2. “Carton cu paralon”, format 1003 x 875 mm (1,3 mm/2V), ȋn cantitate de 825 foi;
  3. “Carton legătorie”, format 66 x 92 cm (1,5 mm – 3 tone, 1,75 mm – 3 tone, 2 mm – 3 tone, 2,9 mm – 3 tone);
  4. “Carton legătorie”, format 72 x 102 cm (1,75 mm – 3 tone, 2,9 mm – 3 tone)

Ofertanţii depun cererile de ofertă pe suport de hârtie ȋn plic ȋn adresa Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”: str. Mitropolit Petru Movilă, 35, mun. Chișinău, precum și ȋn mod electronic pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 30 iunie 2021, ora 16:00.

CONTACTS
Sales and Marketing Department
022 24 30 92
ADDRESS
Chisinau, 35, Petru Movilă Street
MD-2004, Republic of Moldova
WORK SCHEDULE
08:15 - 16:45
© 2021 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.