"

Aș putea spune că viața mea intreagă e legată de Combinatul Poligrafic din Chișinau. Toate cărțile mele, absolut toate, in prima ediție au văzut lumina tiparului la acest Combinat...

Spiridon Vangheli

                

Experiența ne reprezintă

Servicii
complete
de tipar
offset.

                

Ambalaje
diferite

Format A5
De la 12 - 96 file
Legare cu capse

                

Caiete
pentru toți

Format A6 / 120 file
Legare prin lipire cu
termoclei sau prin capsare

                

Carnete
de notițe

Servicii
complete
de tipar
offset

                

Cărți
exclusive

line.png

Cine suntem?

Combinatul Poligrafic este o întreprindere modernă, dotată cu utilaj performant, începând de la procesele prepres până la operațiile specifice de legătorie și finisare, linii de confecţionare a caietelor şi alte articole de papetărie.

Ce producem

Oferim o gamă largă
de produse poligrafice
Combinatul oferă un sortiment bogat de articole de menire social — cultural, mai bine de 200 denumiri de produse pentru elevi, studenți și oameni de afaceri.
A vedea toate produsele

Ultimele noutăți

Achiziționarea serviciilor de audit 2023

Achiziționarea serviciilor de audit 2023

 

 

Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”, IDNO 1002600002449, anunță pe data de 11.09.2023, ora 14.00, pe adresa: str. P.Movilă 35б m.Chişinău, desfășurarea licitației privind achiziționarea serviciilor de efectuare a auditului situațiilor financiare a întreprinderii pentru anul 2023.

Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Ofertele depuse în termenul stabilit, vor fi înregistrate la Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise, evaluate și selectate de către Consiliul de Administrație al Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”.

Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blanchetă cu antet a societății de audit în limba română, cu număr și dată de ieșire, care va avea următorul conținut: denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați; numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora; perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate; termenul de prezentare a raportului auditorului; numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale; modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017; onorariul de audit; semnătura conducătorului.

La ofertă se va anexa copia de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit. Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională (lei) în două variante, fără TVA și cu includerea a TVA. Câștigător va fi desemnat operatorul economic, care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

Termenul limită de depunere a cererii de ofertă este 05.09.2023, ora 10:00 informații suplimentare referitor la modul de desfășurare a licitației și de familiarizare cu Сaietul de sarcini pot fi solicitate pe adresa: str. Petru Movilă 35, or. Chișinău, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00 tel.: 022 24-04-16 și/sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Detalii1 Martie! Prima zi de primăvară!

De Mărțișor venim cu cele mai senine gânduri și aducem în dar câte un mărțișor tuturor partenerilor noștri. Vă mulțumim pentru încredere și loialitate!

Să aveți  o Primăvară minunată, cu mult soare și împlinirea celor mai ambițioase proiecte!

Echipa Întreprinderii de Stat

“Combinatul Poligrafic din Chișinău”

Detalii

Avantajele noastre

Combinatul Poligrafic vine în întâmpinarea Dumneavoastră, pune accent pe calitatea produselor la prețuri accesibile. Apelând la serviciile noastre deveniți clientul nostru permanent și veți câștiga de trei ori.
Calitate

Calitate

Executare rapidă

Executare rapidă

Prețuri accesibile

Prețuri accesibile

Meritele noastre

Activitatea întreprinderii este apreciată la adevărata ei valoare.
Despre asta ne vorbesc multiplele menţiuni

Multipremianți în gala
”Marca comercială a anului”
cu medalie de aur.

La categoria ”Produse editoriale”,
nominalizați ca: ”Profi”

Laureații de gradul II al
Premiului de Stat pentru
realizări în domeniul
calității.

Audiați și certificați
îndeplinind cerințele ISO
9001:2008

Producerea articolelor (de papitărie) și
etichetelor din hârtie și carton. (cărți,
broșuri și producție plastic)

Salonul Internațional de
Carte Ediția a XV-A
fiind câștigătorii Premiului
Tipografia Anului

Clienții noștri

Clienții respectabili sânt fideli unei întreprinderi cu tradiții și
experiență de o jumătate de veac în editarea de manuale, literatură
artistică, rechizite de birou și școlare, hârtii de valoare, etichete,
calendare, formulare și alte tipărituri.
CONTACTE
Secția Marketing și Vânzări
022 24 30 92
ADRESA
mun.Chișinău, str. Petru Movilă, 35
MD-2004, Republica Moldova
ORELE DE LUCRU
08:15 - 16:45
© 2023 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.