Despre noi

Combinatul Poligrafic Chișinău este una dintre cele mai mari întreprinderi poligrafice din Republica Moldova. A fost fondat în anul 1945. Este situat în centrul orașul, pe o suprafață de 13,9 mii m.

Tipărește cărți ( de însemnătate politică, beletristică, enciclopedică, tehnică, literatură pentru copii, literatură didactică), calendare, pliante, hârtii de valoare cu diferite grade de protecție.

Confecționează toate tipurile de caiete școlare și un asortiment bogat de articole de papetărie.

Întreprinderea este dotată cu utilaj tehnologic modern pentru:

  • Procese până la tipar
  • Utilaj pentru tipar
  • Utilaj de legătorie și broșare
  • Utilaj de finisare și decupare pentru cutii și etichete
  • Utilaj pentru confecționarea articolelor de papetărie
  • Mașini de ștanțat

Deasemenea dispunem de un set întreg de utilaj și dispositive auxiliare.

ANUNȚ

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”

anunță desfășurarea unui concurs privind achiziționarea

serviciilor de audit a situației financiare a întreprinderii pentru anul 2020

 

Locul depunderii ofertei: _mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 35

Data limită: _02.10.2020, ora 12:00

Clarificări pe marginea cerințelor procedurale: 0-22-240-416

Câștigătorul va fi selectat conform criteriului: oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic

 

Pentru prezentul concurs, operatorii economici licențiați în domeniu vor prezenta oferta în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoare de însoțire depusă până la data și ora limită de depunere a ofertei. Ofertantul va anexa documentația care se consideră oportună pentru a definire mai exactă a serviciilor prestate.
Image
Statutul întreprinderii
Statutul întreprinderii
Regulament intern
Regulament intern
Cod de conduită
Cod de conduită
Regulament de activitate a auditului intern
Regulament de activitate a auditului intern
CONTACTE
Secția Marketing și Vânzări
022 24 30 92
ADRESA
MD-2055, str. Petru Movilă, 35
Chișinău, Moldova
ORELE DE LUCRU
08:15 - 16:45
© 2020 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.