Noutăți

Locaţiunea încăperilor

Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chişinău” oferă în locaţiune încăperile neutilizate​ cu suprafaţă de 992,3 mp amplasate pe str. P.Movilă 35 mun.Chişinău. 


Achiziționarea serviciilor de audit

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” anunță desfășurarea unui concurs privind achiziționarea serviciilor de audit a situației financiare a întreprinderii pentru anul 2020


CONTACTE
Secția Marketing și Vânzări
022 24 30 92
ADRESA
mun.Chișinău, str. Petru Movilă, 35
MD-2004, Republica Moldova
ORELE DE LUCRU
08:15 - 16:45
© 2024 Combinatul Poligrafic. All Rights Reserved.